bizz-vlaanderen

Pic 1

welkom

Phone: +32497/50.21.23
Mail: stefan@bizz-vlaanderen.be
www.bizz-vlaanderen.be

meer

english
français

@YourService

Veel kantoren en kleinere bedrijven hebben behoefte aan een goede IT-ondersteuning maar kunnen (nog) geen voltijdse IT-medewerker in dienst nemen. Voor hen ontwikkelde Bizz-Vlaanderen @YourService, een dienstverlening op maat voor de IT-ondersteuning van KMO's.

Uitgangspunt van deze dienstverlening is een inventaris van de bestaande informaticastructuur (soft- en hardware) en een analyse van de precieze noden en behoeften. Op basis hiervan worden afspraken gemaakt voor:
- Het onderhoud en de verbetering van de bestaande infrastructuur,
- De gewenste ontwikkeling van deze infrastructuur,
- De organisatie van een helpdeskfunctie en interventies bij occasionele problemen,
- De opleiding van (nieuwe) gebruikers.

Bizz-Vlaanderen beheert de IT-infrastructuur als een goede huisvader en onderhoudt deze ook preventief met het oog op het verzekeren van een goede en continue werking en het voorkomen van kosten.

Bovendien staan we u op een objectieve en onafhankelijke manier als raadgever bij inzake vervangingsinvesteringen en de ontwikkeling van nieuwe toepassingen.


wat doen we voor uw kantoor
wat doen we voor overheden
BizzLink
onze projecten