bizz-vlaanderen

Pic 1

welkom

Phone: +32497/50.21.23
Mail: stefan@bizz-vlaanderen.be
www.bizz-vlaanderen.be

meer

english
français

de hand aan de beurs met BizzBudget

U wil op ieder ogenblik weten hoeveel budget uw diensten nog beschikbaar hebben? Hoeveel middelen gereserveerd zijn voor uitgaven? Hoeveel vastgelegd dient te worden voor volgende jaren? Wat uw vaste, recurrente uitgaven zijn en over welke middelen u nog vrij kan beschikken? U wil dit weten per dienst of afdeling of zelfs per ambtenaar?

BizzBudget is het enige softwareprogramma dat snel een overzicht kan geven van de uitvoering van uw begroting. Het is bovendien uitermate gebruiksvriendelijk voor de medewerkers die over de financiën gaan. Het is een ideaal instrument om uw medewerkers te responsabiliseren en inzage te geven in het financiële beheer met betrekking tot hun activiteiten. BizzBudget kan zowel voor kleinere entiteiten nuttig zijn als voor grote en complexe eenheden. U past zelf het programma aan, aan de specifieke structuur van uw diensten.

BizzBudget is tevens een handig instrument voor de opmaak en verdediging van uw toekomstige begrotingen.


wat is de Bizz@Gov methodologie
welk dossier zit waar met BizzAdmin
succesvol projectwerken met BizzTeam
BizzRisk: risico-management voor overheden
onze projecten