bizz-vlaanderen

Pic 1

welkom

Phone: +32497/50.21.23
Mail: stefan@bizz-vlaanderen.be
www.bizz-vlaanderen.be

meer

english
français

BizzRisk: risico-management voor overheden

Risicomanagement bij grote projecten heeft als doel alle risico's te beheersen (niet elimineren) die de verwachtingen rond tijd, doelstellingen en middelen in gevaar kunnen brengen. In ons land staat deze beheersdiscipline nog in de kinderschoenen. In andere landen zoals de Verenigde Staten en Nederland wordt het risicomanagement per definitie geïntegreerd in het beheer van grote publieke (en private) projecten.

Bizz-Vlaanderen ontwikkelde, samen met enkele ervaren en gespecialiseerde consultants, een beheerstoepassing die het hele proces van het risicomanagement voor publieke projecten (infrastructuur en andere) aanstuurt en ondersteunt.

Met BizzRisk kunnen alle fasen in het RM-proces systematisch worden afgewerkt en gedocumenteerd, met name:

1. Identificatie van risico's
2. Evaluatie van de risico's
3. Risicoplanning
4. Beheersing van de risico's
5. Monitoring van de risico's

Om een nauwgezette monitoring van de risico's mogelijk te maken omvat het programma volgende tools en modellen:
- Risico Management Actieplan
- Risicoregister
- Risicologboek
- Risicoverslagen

Een globale en automatische verslaggeving wordt gegenereerd met betrekking tot acties die ondernomen worden om de risico's te beheersen en de procedures up-to-date te houden, meer bepaald inzake:
- de uitvoering van de in het risicoregister vastgelegde acties,
- de efficiëntie van de acties met het oog op de beheersing van het risico,
- de evolutie van het risico doorheen het projectverloop.

Alle informatie over het risicomanagement en het gebruik van BizzRisk vindt u op de website van onze RM-partners: www.risicomanagement.be.

Bizz-Vlaanderen staat in voor de implementatie van deze beheerssoftware bij de RM-projecten van onze partners.

wat is de Bizz@Gov methodologie
welk dossier zit waar met BizzAdmin
de hand aan de beurs met BizzBudget
succesvol projectwerken met BizzTeam
onze projecten