bizz-vlaanderen

Pic 1

welkom

Phone: +32497/50.21.23
Mail: stefan@bizz-vlaanderen.be
www.bizz-vlaanderen.be

meer

english
français

succesvol projectwerken met BizzTeam

Sinds enkele jaren hebben overheden en bestuurders het nut en de mogelijkheden van projectwerking ontdekt. De klassieke structuren maken projectwerken niet zo gemakkelijk. Ze hebben het voordeel van de duidelijkheid maar het nadeel van de eenzijdigheid.

Belangrijke realisaties kunnen vaak maar succesvol worden afgerond als een vlotte en efficiënte samenwerking tussen medewerkers van verschillende teams, afdelingen en zelfs IVA's en EVA's tot stand wordt gebracht. Dit is geen sinecure. Wie transversale samenwerking zegt, denkt meestal terecht automatisch aan eindeloze vergaderingen, onmogelijke agendaplanning, uitstel, uitstel en nog eens uitstel. Voor alle duidelijkheid, dit geldt zowel in de overheid als in grote private bedrijfsstructuren. Nochtans zijn er instrumenten om een dergelijke samenwerking intensief te ondersteunen en gevoelig te vergemakkelijken.

BizzTeam is een, op maat van de overheid, ontwikkelde software om projectmatige samenwerking tussen diverse medewerkers en diensten te ondersteunen. Ook dit programma is uniek en verschilt fundamenteel van de beschikbare programma's voor projectmanagement die op de markt verkrijgbaar zijn. Deze laatste werden immers allemaal ontwikkeld voor private bedrijven, meestal zelfs voor specifieke projecten.

Met BizzTeam:
- beschikt de projectleiding over een instrument om de processen te sturen,
- kunnen medewerkers worden geresponsabiliseerd en verwittigd als vastgelegde deadlines in het verschiet komen,
- kunnen alle stakeholders toegang krijgen tot de vooruitgang van het project,
- worden agenda's eenvoudig beheerd en op elkaar afgestemd,
- kunnen alle documenten die betrekking hebben op het project met een muisklik worden geconsulteerd,
- wordt een einde gemaakt aan de papierverspilling die zo kenmerkend is voor projectwerking.

BizzTeam is web-based en kan bijgevolg op ieders kantoor of thuis worden geconsulteerd en bewerkt. BizzTeam bestaat in een standaardversie maar kan ook eenvoudig worden aangepast aan de specifieke kenmerken van ieder project.

wat is de Bizz@Gov methodologie
welk dossier zit waar met BizzAdmin
de hand aan de beurs met BizzBudget
BizzRisk: risico-management voor overheden
onze projecten