bizz-vlaanderen

Pic 1

welkom

Phone: +32497/50.21.23
Mail: stefan@bizz-vlaanderen.be
www.bizz-vlaanderen.be

meer

english
français

BizzGov

Bizz-Vlaanderen is ontstaan uit een kruisbestuiving tussen twee werelden: deze van de institutionele adviesverlening gestoeld op jarenlange ervaring in publieke diensten en deze van de technologische vernieuwing en ontwikkeling. Bizz-Vlaanderen is dan ook bijzonder goed geplaatst om overheidsdiensten bij te staan inzake informatisering en vereenvoudiging van hun interne processen.

Bij Bizz-Vlaanderen kan u - als leidinggevend ambtenaar, verantwoordelijke informatisering, schepen of minister - terecht voor:
- objectieve adviesverlening inzake al uw informatiseringprojecten of -wensen,
- ontwikkeling van programma's en tools ter ondersteuning van het werk van uw medewerkers,
- ontwikkeling van communicatiestrategieën en -instrumenten die gebruik maken van de nieuwste middelen en technologieën, - het begeleiden en beheren van projecten.

Bizz-Vlaanderen is hierbij niet over een nacht ijs gegaan. Met Bizz@Gov werd een uitgekiende methodologie ontwikkeld om projecten vorm te geven en te beheren. Deze is op maat gesneden van overheden en overheidsdiensten, een unicum in het Belgisch technologische landschap. Verwacht van Bizz-Vlaanderen dan ook niet dat wij u de beheerssystemen van de private sector zullen komen verkopen. U en uw overheidsdienst of instelling, verdienen immers meer respect voor uw specifieke situatie en opdrachten.

Bizz-Vlaanderen ontwikkelde ook, op basis van haar jarenlange ervaring en kennis van de overheden, een aantal snel te implementeren instrumenten die de werking van een overheidsdienst enorm kunnen verbeteren: BizzAdmin, BizzTeam, BizzBudget en BizzRisk.

wat is de Bizz@Gov methodologie
welk dossier zit waar met BizzAdmin
de hand aan de beurs met BizzBudget
succesvol projectwerken met BizzTeam
BizzRisk: risico-management voor overheden
onze projecten