bizz-vlaanderen

Pic 1

welkom

Phone: +32497/50.21.23
Mail: info@bizz-vlaanderen.be
www.bizz-vlaanderen.be

meer

english
français

BizzMobile

Mobiliteit wordt cruciaal om succesvol te ondernemen. Tijdige leveringen, een optimale werking van uw verkopers, een goede planning en opvolging van uw technische teams, een vlotte opvolging van uw werven, de juiste ervan kostenberekeningen in uw facturatie,... uw klanten verwachten een perfecte dienstverlening en u wil hen deze leveren.

De planning, opvolging en communicatie met uw "nomadische" medewerkers is bijzonder belangrijk. U kan er veel geld mee verdienen, maar ook veel geld verliezen.

Met de M-Worker Series leidt u uw mobiele medewerkers in goede banen. Wil uw weten waar uw mensen zich bevinden, hoever ze staan in de uitvoering van hun opdrachten, hoeveel tijd ze besteden bij uw klanten en onderweg, wanneer ze bij een volgende klant aankomen... dan kan M-Worker Fleet u al een heel eind op weg helpen. U krijgt een real time zicht op uw activiteiten "in the field", via standaard rapporten kan u deze activiteiten evalueren en zo nodig bijsturen.

Is het daarnaast ook belangrijk dat u de uit te voeren opdrachten efficiënt kan plannen en nauwgezet opvolgen, dat u met uw medewerkers kan communiceren, uw facturatie snel kan volgen op werken en leveringen, dat u een gedetailleerde nacalculatie kan doen van uw werven en de interventies van uw medewerkers,... dan is de M-Worker Global het meest geschikte instrument. Deze toepassing wordt perfect geïntegreerd worden in uw bestaande bedrijfssystemen (ERP, CRM, facturatiesoftware, personeelopvolging,...) waardoor heel wat nutteloos en tijdrovend papierwerk uitgeschakeld wordt.

De M-Worker Series worden samen met onze technologische partner BizzDev ontwikkeld.

voor wie zijn de m-worker series
hoeveel kost dit
M-Worker Fleet
M-Worker Global
onze projecten