bizz-vlaanderen

Pic 1

welkom

Phone: +32497/50.21.23
Mail: info@bizz-vlaanderen.be
www.bizz-vlaanderen.be

meer

english
français

ook voor overheden

Overheidsdiensten hebben heel wat te winnen bij het uitwerken van een betere internet- en PDA-strategie.

De registratie online van gegevens en vragen kan ontzettend veel louter administratief werk besparen. Tijd en energie die vrijkomt om de dienstverlening nog te verbeteren en nieuwe projecten aan te pakken.

Andere publieke diensten zoals scholen, ziekenhuizen, kinderopvang,... kunnen het web gebruiken om actief te communiceren met hun doelgroepen zoals ouders, familieleden,...

Overheidsdiensten met medewerkers in "buitendiensten" kunnen gebruik maken van de uitgebreide mogelijkheden van het internet om tijd, energie en papier te besparen en om fouten als gevolg van verkeerde encodages en overschrijven te vermijden.

Bizz-Vlaanderen kan iedere overheidsdienst op elke bestuursniveau bijstaan in het ontwikkelen en integreren van de nieuwste communicatiemogelijkheden in de werking. We volgen de ontwikkelingen wereldwijd op de voet. Zo hopen we ook ons steentje bij te dragen tot een vlotte en uitstekende dienstverlening van de overheid voor alle betrokkenen: burgers in de eerste plaats, maar ook de ambtenaren zelf die immers recht hebben met de best beschikbare middelen te kunnen werken.

wat kan u doen met uw website
WWW en PDA
onze projecten