bizz-vlaanderen

Pic 1

welkom

Phone: +32497/50.21.23
Mail: info@bizz-vlaanderen.be
www.bizz-vlaanderen.be

meer

english
français

wat doen we voor overheden

Overheden worden geconfronteerd met de steeds hogere eisen die burgers stellen aan hun diensten. Vaak kunnen vrij eenvoudige toepassingen helpen om de dienstverlening van de overheid gevoelig te verbeteren.

Door de ervaring van haar stichters is Bizz-Vlaanderen uitstekend geplaatst om overheden bij te staan in het ontwikkelen van deze toepassingen.

Enkele voorbeelden:

- BizzAdmin geeft op ieder ogenblik een perfect beeld van de behandeling van dossiers binnen de diensten van een administratie: van vraag tot antwoord, van probleem tot oplossing. Niet-gerespecteerde behandelingstermijnen leiden automatisch tot herinneringen. Indien gewenst kan de betrokken burger/dienstvrager via internet zicht kan krijgen op de stand van zaken in de behandeling van de vraag. Leidinggevenden krijgen automatisch verslagen over de werking van hun diensten en kunnen zich ook verantwoorden ten aanzien van hun opdrachtgevers.

- BizzTeam laat medewerkers van verschillende diensten en instellingen op een vlotte en efficiënte manier samenwerken aan projecten en tijdelijke opdrachten zonder dat dit gepaard moet gaan met frequente en eindeloze vergaderingen. Projectleiders kunnen de werkzaamheden permanent opvolgen en bijsturen.

- BizzBudget geeft op ieder ogenblik een geactualiseerd beeld van de beschikbare begrote middelen, de uitvoering van de begroting, de gereserveerde middelen en ordonnanceringen, de vastleggingen en meerjarenprojecties,... Deze toepassing is bijzonder eenvoudig te gebruiken en integreert alle wettelijke bepalingen met betrekking tot de overheidsfinanciën en -boekhouding.

- Bizz@Gov tenslotte is een specifiek op maat van informatiseringsprojecten van overheden ontworpen methodologie om deze projecten van a tot z, van analyse tot implementatie, in goede banen te leiden. Meer info over Bizz@Gov vindt u hier.

wat doen we voor uw kantoor
@YourService
BizzLink
onze projecten