bizz-vlaanderen

Pic 1

welkom

Phone: +32497/50.21.23
Mail: info@bizz-vlaanderen.be
www.bizz-vlaanderen.be

meer

english
français

wat is de Bizz@Gov methodologie

Dames en heren leidend ambtenaren, kan u een van de volgende situaties herkennen:
- u heeft de zoveelste consultancyfirma over de vloer gekregen die u de hemel op aarde belooft om dan vast te stellen dat zij u eigenlijk softwareprogramma's verkopen die ontwikkeld werden voor private bedrijven en geenszins rekening houden met uw specifieke werksituaties,
- u heeft al, op basis van de reputatie van en het vertrouwen in uw leveranciers, veelbelovende projecten opgestart om en ergens halverwege moeten vaststellen dat u ontelbare bijkomende aanpassingen moet financieren en de budgetten bijgevolg ontoereikend zijn?

Dan zal Bizz@Gov eindelijk de uitzondering zijn die de regel bevestigt.

Bizz@Gov is een door Bizz-Vlaanderen ontwikkelde methodologie om informatiseringprojecten van overheden, diensten en instellingen vorm te geven, te ontwikkelen en te beheren.

Bizz@Gov:
- vertrekt van de specifieke overheidssituatie voor het analyseren van de omgeving en het definiëren van de doelstellingen,
- houdt rekening met de eigen bedrijfscultuur van een overheid of instelling,
- integreert de specifieke wettelijke bepalingen en regels inzake de werking van de diensten,
- organiseert de nodige samenwerking en coördinatie om ieder informatiseringproject binnen een publieke omgeving in goede banen te leiden.

Bizz@Gov is ontwikkeld voor overheden in Vlaanderen en België, op regionaal, provinciaal en gemeentelijk niveau. Dit maakt ons behoorlijk uniek in Vlaanderen en garandeert ook dat we u de beste, en de meest aangepaste oplossingen kunnen voorstellen en ontwikkelen.

welk dossier zit waar met BizzAdmin
de hand aan de beurs met BizzBudget
succesvol projectwerken met BizzTeam
BizzRisk: risico-management voor overheden
onze projecten